Co umíme?

Projektování dopravních staveb

Projektová dokumentace

Zpracování vyhledávacích a technických studii, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentace.

Inženýrská činnost

Zajištění inženýrské činnosti zahrnující obstarání, vyjádření a stanovisek orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, jako součást přípravy podkladů pro žádost o vydání stavebního povolení nebo rozhodnutí o umístění stavby.

Technický dozor investora

Kontrola kvality provádění staveb.

Dopravně - inženýrská opatření

Návrhy dopravních uzavírek, objížděk, trvalého i přechodného dopravního značení.

Naše projekty

Přeměna ulice Antonínská – studie

Posted By

V únoru 2017 byla dokončena studie přeměny ulice Antonínská v Praze 7. Předmětem zadání byl návrh stavebních a dopravně-organizačních úprav prostoru ul. Antonínská s důrazem na kvalitu veřejného prostranství a komfort nemotorové dopravy (pěší uživatelé a cyklisté) v logickém propojení metra Vltavská a Strossmayerova náměstí. Návrh řešení navazuje na již realizované úpravy Strossmayerova náměstí tak, aby […]

Feb 18,2017No Comments

Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická

Posted By

V prosinci 2016 byla odevzdána projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci ulice Okružní v Kolíně. Jedná se o rekonstrukci části ulice mezi ulicemi Tovární a Mnichovická. Stavba byla členěna na následující stavební objekty: SO 101            Ulice Okružní SO 102            Dopravně inženýrská opatření SO 301            Rekonstrukce kanalizačních přípojek SO 302            Přípojky uličních vpustí SO 401            […]

Jan 27,2017No Comments

Studie řešení křižovatky v obci Sedlec

Posted By

V září byla zpracována vyhledávací studie křižovatky v obci Sedlec u Líbeznice. Byly navrženy dvě varianty. Jedna varianta s použitím okružní křižovatky a jedna varianta s použitím stykové křižovatky. Objednatel: Obec Sedlec, Sedlec 60, 250 65 Líbeznice

Sep 11,2016No Comments