Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická

Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická

Tomáš No Comment
DSP Projekty

V prosinci 2016 byla odevzdána projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci ulice Okružní v Kolíně. Jedná se o rekonstrukci části ulice mezi ulicemi Tovární a Mnichovická.

Stavba byla členěna na následující stavební objekty:

  • SO 101            Ulice Okružní
  • SO 102            Dopravně inženýrská opatření
  • SO 301            Rekonstrukce kanalizačních přípojek
  • SO 302            Přípojky uličních vpustí
  • SO 401            Veřejné osvětlení
  • SO 701            Úprava oplocení
  • SO 801            Sadové úpravy
  • SO 901            Městský mobiliář

Investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín

Categories