Přeměna ulice Antonínská – studie

Přeměna ulice Antonínská – studie

Tomáš No Comment
Projekty Studie

V únoru 2017 byla dokončena studie přeměny ulice Antonínská v Praze 7.

Předmětem zadání byl návrh stavebních a dopravně-organizačních úprav prostoru ul. Antonínská s důrazem na kvalitu veřejného prostranství a komfort nemotorové dopravy (pěší uživatelé a cyklisté) v logickém propojení metra Vltavská a Strossmayerova náměstí. Návrh řešení navazuje na již realizované úpravy Strossmayerova náměstí tak, aby došlo k fyzickému i psychologickému propojení celého prostoru do jednoho funkčního celku. Součástí navrhovaných úprav je také nový návrh organizace dopravy (průjezd a parkování vozidel, zásobování okolních objektů, cílová doprava do školského zařízení), stejně tak návrh vedení chodců a cyklistů všemi směry daným územím včetně vyřešení kolizních ploch s tramvajovým provozem MHD. V rámci řešeného území je uvažováno také s plánovanou opravou TT ve stávající trase mezi Strossmayerovým náměstím a Vltavskou (předpoklad léto 2017).

V současné době je pohyb chodců mezi stanici metra Vltavská a Strossmayerovým náměstí dosti vysoký a stávající infrastruktura k tomu není přizpůsobena.

Objednatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

Categories