Cyklostezka Havlíčkova ulice Kolín

Cyklostezka Havlíčkova ulice Kolín

Tomáš No Comment
Projekty Studie

V srpnu byla ve spolupráci s firmou drawING project, s.r.o. vypracována studie možného umístění cyklostezky v ulici Havlíčkova v Kolíně. Studie byla zpracována ve dvou variantách.

Ve variantě 1 dochází k umístění oboustranných cyklopruhů do hlavního dopravního prostoru. Cyklopruhy jsou navrženy o šířce 1,5 m a budou odděleny od jízdního pruhu dělícím ostrůvkem o minimální šířce 0,6 m. Kategorijní šířka je navržena MS 2a 19,5/12,7/50. V první části ulice Havlíčkova zůstávají zachovány polohy stávajících obrub.

Ve variantě 2 zůstává stávající hlavní dopravní prostor beze změny. Cyklostezka je navržena v přidruženém dopravním prostoru v západní části. Dva protisměrné cyklopruhy jsou navrženy mezi pásem pro chodce a fasádami přilehlých objektů. Toto složení je navrženo z důvodu  návaznosti na přechody pro chodce a autobusové zastávky.

V ulici Dukelských hrdinů dojde v obou variantách ke zřízení oboustranného víceúčelového pruhu o šířce 1,5 m.

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 

Categories