DSP

Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická

Tomáš No Comments

V prosinci 2016 byla odevzdána projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci ulice Okružní v Kolíně. Jedná se o rekonstrukci části ulice mezi ulicemi Tovární a Mnichovická.

Stavba byla členěna na následující stavební objekty:

 • SO 101            Ulice Okružní
 • SO 102            Dopravně inženýrská opatření
 • SO 301            Rekonstrukce kanalizačních přípojek
 • SO 302            Přípojky uličních vpustí
 • SO 401            Veřejné osvětlení
 • SO 701            Úprava oplocení
 • SO 801            Sadové úpravy
 • SO 901            Městský mobiliář

Investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín

Polní cesty Zelčín

Tomáš No Comments

V dubnu 2016 byla dokončena dokumentace pro stavební povolení na stavbu Polních cest v k.ú. Zelčín.

Stavba řeší nefunkční vyježděné cesty v terénu u obce Hořín v k.ú. Zelčín ve Středočeském kraji návrhem tří jednopruhových polních cest v návrhové kategorii P4,0/30 se stmeleným krytem. Polní cesty „A“ (p.č. KN 136) v délce 1 225,713 m, polní cesty „B“ (p.č. KN 184) v délce 562,997 m a polní cesty „D“ (p.č. KN 167/2, 172) v délce 1 349,457. Cesty se napojují na další polní cesty v sousedících k.ú. Spolu tvoří dopravní síť mezi okolními obcemi a zpřístupňují přilehlé pozemky vlastníků.

Investor: Statní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj – Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 56 Mělník

Rekonstrukce ulice Nerudova

Tomáš No Comments

V dubnu 2016 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci ulice Nerudova v Říčanech.

Při rekonstrukci ulici budou  vybourány stávající již nevyhovující povrchy, a poté dojde ke stavbě nové komunikace ve stejné stopě. Dále bude demontován stávající vodovodní řad a do stejné polohy bude osazen řad nový. Rekonstrukce ulice respektuje stávající uspořádání uličního prostoru. Je navržena v délce 209,190 m a v šířkovém uspořádání 3,50 m jednosměrná asfaltová vozovka se střechovitým sklonem 2,0 % od osy.

Stavba byla členěna na následující objekty:

 • SO 101            Pozemní komunikace
 • SO 301            Rekonstrukce vodovodního řadu
 • SO 302           Rekonstrukce kanalizační stoky
 • SO 801            Sadové úpravy

Investor: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

 

Categories