KOMUNIKACE EVROPSKÁ – SVATOVÍTSKÁ

KOMUNIKACE EVROPSKÁ – SVATOVÍTSKÁ

Tomáš No Comment
Projekty Studie

V prosinci 2015 byla pro firmu PUDIS a.s. vypracována technická studie Komunikace Evropská – Svatovítská v Praze.

Navrhovaná stavba dopravně propojí ulici Svatovítská s ulicí Evropská, tím dojde k odlehčení ulice Evropská mezi Vítězným náměstím a ulicí Gymnasijní. Místní sběrná komunikace je navržena jako směrové nerozdělená s velkým podílem zeleně. Návrhová rychlost je 50 km/h. Součástí trasy jsou tři světelně řízené křižovatky. V hlavním dopravním prostoru je navržen oboustranný cyklopruh. Dále jsou podél komunikace navrženy oboustranné chodníky. Celková délka komunikace bude cca 800 m.

Objednatel: Městská část Praha 6, Kancelář architekta, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

Categories