Rozvojová lokalita Lomnice nad Popelkou BM1 – komunikace včetně zasíťování

Rozvojová lokalita Lomnice nad Popelkou BM1 – komunikace včetně zasíťování

Tomáš No Comment
Projekty

V lednu 2016 byla odevzdána dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu základní technické vybavenosti rozvojové lokality BM1 v Lomnici nad Popelkou.

Jedná se o komunikaci s označením MO 6/10/30. Navrhovaná komunikace se napojuje na ulici 5. května pomocí dlouhého zpomalovacího prahu s integrovaným přechodem.  Celková délka navrhované komunikace je 155 m.

Projektová dokumentace řešila následující objekty:

 • SO 001            Příprava území a staveniště
 • SO 101            Komunikace
 • SO 102            Oprava komunikace na pozemku č. 3333
 • SO 103            Dopravně inženýrská opatření
 • SO 301            Dešťová kanalizace
 • SO 302            Splašková kanalizace
 • SO 303            Vodovod
 • SO 401            Veřejné osvětlení
 • SO 402            El. Vedení ČEZ – NN
 • SO 403            Ochrana kabelů CETIN
 • SO 501            Plynovod

Investor: Město Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Categories