Polní cesty Zelčín

Polní cesty Zelčín

Tomáš No Comment
DPS DSP Projekty

V dubnu 2016 byla dokončena dokumentace pro stavební povolení na stavbu Polních cest v k.ú. Zelčín.

Stavba řeší nefunkční vyježděné cesty v terénu u obce Hořín v k.ú. Zelčín ve Středočeském kraji návrhem tří jednopruhových polních cest v návrhové kategorii P4,0/30 se stmeleným krytem. Polní cesty „A“ (p.č. KN 136) v délce 1 225,713 m, polní cesty „B“ (p.č. KN 184) v délce 562,997 m a polní cesty „D“ (p.č. KN 167/2, 172) v délce 1 349,457. Cesty se napojují na další polní cesty v sousedících k.ú. Spolu tvoří dopravní síť mezi okolními obcemi a zpřístupňují přilehlé pozemky vlastníků.

Investor: Statní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj – Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 56 Mělník

Categories