KOMUNIKACE A KANALIZACE na pozemku č. 5007/5, v k. ú. Staré Benátky

KOMUNIKACE A KANALIZACE na pozemku č. 5007/5, v k. ú. Staré Benátky

Tomáš No Comment
Projekty

V březnu 2015 byla odevzdána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu komunikací a splašková kanalizace v průmyslové zóně Staré Benátky. Dále bylo řešeno odvodnění zpevněných ploch.

Celková plocha komunikací 3300 m2.

Celková délka kanalizace 100 m.

Investor: Dagmar Hlasová, Teronská 49, 160 00 Praha 6

Categories