Rekonstrukce ulice Nerudova

Rekonstrukce ulice Nerudova

Tomáš No Comment
DPS DSP Projekty

V dubnu 2016 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci ulice Nerudova v Říčanech.

Při rekonstrukci ulici budou  vybourány stávající již nevyhovující povrchy, a poté dojde ke stavbě nové komunikace ve stejné stopě. Dále bude demontován stávající vodovodní řad a do stejné polohy bude osazen řad nový. Rekonstrukce ulice respektuje stávající uspořádání uličního prostoru. Je navržena v délce 209,190 m a v šířkovém uspořádání 3,50 m jednosměrná asfaltová vozovka se střechovitým sklonem 2,0 % od osy.

Stavba byla členěna na následující objekty:

  • SO 101            Pozemní komunikace
  • SO 301            Rekonstrukce vodovodního řadu
  • SO 302           Rekonstrukce kanalizační stoky
  • SO 801            Sadové úpravy

Investor: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

 

Categories