Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Obecnice

Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Obecnice

Tomáš No Comment
Projekty

V prvním čtvrtletí roku 2016 byla zpracována dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení na stavbu chodníku v obci Obecnice.

V rámci stavby dochází k vybudování chodníkového spojení mezi centrem obce (Obecní úřad, autobusové zastávky) a hřbitovem. Chodník bude převážně veden podél silnice III/11811.

Stavba byla členěna na následující objekty:

  • SO 101            Chodníky
  • SO 102            Lávka pro pěší
  • SO 103            Dopravně inženýrská opatření
  • SO 401            Veřejné osvětlení

Investor: Obec Obecnice, Obecnice 159, 262 21 Obecnice 

Categories